Професионална оријентација на преласку у средњу школу

Од ове школске године, наша Школа је укључена у пројекат „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ који се спроводи под покровитељством Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије. На почетку школске 2012/13. године, у школи је формиран тим за професионалну оријентацију који чине школски педагог и одељенске старешине седмог и осмог разреда. Чланови тима су похађали тродневну обуку, након чега је отпочета имплементација пројекта и реализација радионица професионалне оријентације, у две школске групе коју чине сви ученици седмог, односно осмог разреда. Циљ реализације Пројекта је да оспособи младе да промишљено и ваљано одлуче о избору занимања и образовања, да планирају каријеру и укључе се у свет рада.