Запослени у ваннастави

  Име и презиме РАДНО МЕСТО
1.
Ранко Недељковић директор школе
2.
Драган Јовић секретар школе
3.
Ана Стаменковић педагог школе
4.
Маја Цветковић психолог школе
5.
Јелена Јовановић библиотекар
6.
Марија Ракић сервирка
7.
Мирјана Радојковић помоћни радник
8.
Марина Митић помоћни радник
9.
Владимир Урошевић домар-ложач