Школа данас

Школа данас

Основна школа “ИВО ЛОЛА РИБАР” основана је 1862. године. Школска зграда је у неколико наврата реновирана (1905., 1963. и 1980.године) тако да је сада у задовољавајућем стању. Смештена је у центру села, на главној улици одмах поред црквеног дворишта и Дома културе.

Зграда је приземна и има два крила која чине облик слова Г. У првом делу, до главне улице, налази се учионица за предшколце, компјутерска учионица, ходник, зборница и канцеларија директора, као и новоизграђене канцеларије секретара и педагога. У другом, дужем делу, налазе се 4 учионице, ходник и мокри чвор. Подрумски део је састављен од трпезарије, кухиње, фискултурне учионице, складишта за угаљ, котларнице, ходника и архиве. Школска зграда има површину од 775,53 m2.

Школско двориште је пространо и има спортске терене за рукомет, фудбал и кошарку са површином од 2.300 m2. Поред бетонираних терена, школско двориште има и зелену површину као и део на коме је посађено дрвеће и цвеће. Двориште је у потпуности ограђено школске 2017/18.године.

Школа има добру сарадњу са месном заједницом која јој и финансијски помаже у циљу побољшања материјално-техничких услова рада и у организацији прослава Дана школе и Светог Саве. Помоћ школи пружају и мештани села кад год је потребно. Приредбе се у току школске године одржавају у Дому културе који је задужбина Станише Адамовића и налази се у непосредној близини школе.

Школа ће у овој школској години наставити сарадњу са свим чиниоцима уже и шире друштвене средине, месном заједницом, стручним службама и радним организацијама које се баве образовањем и васпитањем у циљу успешније реализације циљева образовања и васпитања. У циљу реализације појединих образовно-васпитних подручја реализоваће се сарадња са друштвеном средином. Циљ оваквог облика наставе је да се ученицима, у складу са њиховим способностима, друштвеним захтевима и научно техничким достигнућима обезбеди стицање знања о друштвеним, привредним, научно-техничким и радним достигнућима. Ово ће допринети да ученици постану активни учесници у вредновању, чувању и грађењу животне средине.

У школској 2023/24. години, школу ће похађати 130 ученика од првог до осмог разреда који су смештени у 8 одељења. Учионице поседују намештај и наставнички рачунар, а по потреби биће доступна аудио-визуелна средства које Школа поседује. Пошто Школа нема фискултурну салу, физичко васпитање одвијаће се и ове школске године, у школском дворишту и учионици/сали која је намењена за ове часове у току зимског периода а налази се у подрумским просторијама. Настава предмета („дигитални свет“ и „информатика и рачунарство“) одржаваће се у кабинету за информатику.