Наставници

  Име и презиме Наставни предмет који предаје Други наставни предмет који предаје
1.
Јелена Милојевић српски језик и књижевност  
2.
Милош Некић енглески језик  
3.
Јелена Joвановић енглески језик  
4.
Тања Ђорђевић Хамидовић енглески језик  
5.
Јелена Милетић Радивојевић француски језик  
6.
Бојана Добријевић историја
7.
Горан Алексовски географија  
8.
Марија Филиповић музичка култура  
9.
Анита Јовановић Радосављевић ликовна култура  
10.
Тања Цветковић физика, биологија  
11.
Јелена Станковић хемија  
12.
Никола Миленковић биологија  
13.
Александар Аврамовић математика  
14.
Зденка Јанковић техника и технологија  
15.
Душан Крстић физичко и здравствено васпитање обавезне физичке активности
16.
Владимир Петровић информатика и рачунарство  
17.
Предраг Милошевић верска настава  
18.
Јелена Рашковић грађанско васпитање  
19.
Драган Петковић разредна настава  
20.
Слађана Доброта разредна настава  
21.
Валентина Андрејевић разредна настава  
22.
Весна Миљковић разредна настава