Наставници

  Име и презиме Наставни предмет који предаје Други наставни предмет који предаје
1.
Јелена Милојевић српски језик  
2.
Милош Некић енглески језик  
3.
Јелена Joвановић енглески језик  
4.
Тања Ђорђевић Хамидовић енглески језик  
5.
Јелена Милетић француски језик  
6.
Бојана Поповић историја грађанско васпитање
7.
Горан Алексовски географија  
8.
Марија Филиповић музичка култура  
9.
Анита Јовановић ликовна култура  
10.
Тања Цветковић физика, хемија, биологија  
11.
Никола Миленковић биологија  
12.
Александар Аврамовић математика  
13.
Зденка Јанковић техничко и информатичко образовање  
14.
Душан Крстић физичко васпитање изабрани спорт
15.
Предраг Милошевић верска настава  
16.
Владимир Петровић информатика и рачунарство  
17.
Драган Петковић разредна настава  
18.
Слађана Доброта разредна настава  
19.
Валентина Андрејевић разредна настава  
20.
Весна Миљковић разредна настава