Историјат школе

Историјат школе

Основна школа у Скобаљу код Смедерева основана је далеке 1862. године. Спада у најстарије школе на територији општине Смедерево. Основана је великим пожртвовањем мештана села Скобаља на чијем је челу био председник „примирителног суда” општине скобаљске Димитрије Бранковић. Прва препрека је била где сместити школу. У оно време друштвених просторија није било, па је добростојећи мештанин Милован Мирковић понудио своју кућу и плац. Од њега је општина скобаљска одмах откупила понуђену кућу и плац и наменила за школске потребе. После уређења зграде, школа је почела са радом. Школске 1862/63. године први учитељ је био Радован Пантелић. У то време школа није била опремљена, већ се радило у веома тешким условима. О томе сведочи тадашњи школски надзорник Ђорђе Натошевић који у свом извештају каже следеће: „Клупа нема, колико их има падају деци на ноге”. У почетку школу су похађали само дечаци који су у школи становали и ручавали. У овој згради школа је радила све до 1904. годиие. Наиме. општина скобаљска је 1901. године куипла плац од Стевана Штерића за 730 динара. Исте године је почела изградња нове школске зграде која је била завршена 1904. године. Школа је подигнута у част 100-годишњице Првог српског устанка. Нова школска зграда је изграђена у швајцарском стилу, од тврдог материјала и о трошку општине. У њој се и данас изводи настава. Први учитељ у новој школској згради је била учитељица Косара Савић. Са изградњом нове школске зграде стара школска зграда је преуређена за учитељске станове који су то били све до 1962. године, када је заграда срушена и у том дворишту изграђени савремени станови за наставнике и учитеље и то све заслугом тадашњег директора школе Љубослава Лазаревића и Школског одбора.

Школске 1952/53. године у Скобаљу се отвара основна шестогодшиња школа, школске 1954/55. године почиње са радом седмогодишња. а школске 1957/58. године, почиње са радом комплетна осмогодишња са 12 учитеља и наставника и око 300 ученика у 10 одељења.
У послератном периоду школа је проширивана и дограђивана. После увођења потпуне осмогодишње школе, школска зграда из 1904. године није могла да прими сва одељења. За рад школе су коришћене и просторије месне заједницe.

 

 

Године 1961. извршена је доградња школске зграде изградњом новог објекта од три учионице са сутуреном који је функционисао повезан са објектом из 1904. године. Сутуренске просторије које су тада изграђене сада служе за ђачку кухињу, котларницу и угљарницу.
Данашње име школа добија 1962. године решењем Народног одбора општине Мала Крсна под бр. 01 бр. 6114/1-62. од 20 ок- тобра.
За доградњу нових просторија и утврђивања имена школе као и за општи развој школе, заслужан је тадашњи директор Љубослав Лазаревић и школски одбор чији су чланови били грађани села Скобаља.

Од 1961. до 1980. године. на школској згради се није ништа радило, пa је она почела да пропада. Заслугом тадашњег директора, Радомира Радојковића. обезбеђена су средсгва из месног самодоприноса која су удружена са средствима Фонда за основно образовање и намењена за реконструкцију објекта, са реконструкцијом се почело у лето 1980. године која је трајала до 1984. године. Тадашњи швајцарски стил је нешто мало измењен, тако да је школа добила нови лик. Поред реконструкције и адаптације, изграђен је нови санитарни чвор и уведено парно грејање на чврсто гориво. Учионице су постале лепше и чистије. Извршена је набавка минимума наставних средстава и опреме.